GRS_Logo_3_0275

Vi möts

vi_mots0269.jpg  
uppdaterad 2017-10-19
Förfarande vid Anmälan (för GRS egna aktiviteter)

Hösten 2017


Datum för släktforskardagar på stadsbiblioteket med stöd av medlemmar i GRS finner du här.
Obs anmälan till stadsbiblioteket, inte GRS expedition.

Programmet i samverkan med Landsarkivet i Göteborg med handskriftstydning hösten 2017.
Obs anmälan till landsarkivet, inte GRS expedition.Släktforskning DNA-café hösten 2017 kl. 18
 – huvudämne Family Finder hos Familytreedna.com

Vi serverar kaffe och smörgåsar


Onsdag 25 oktober mellan klockan 17 - 21 Landskapskväll – Dalsland
 
Ett nytt grepp där vi bjuder in er med intresse i Dalsland!

Förhoppningsvis kommer fler landskapskvällar att följa, då med andra landskap i fokus. Vi öppnar kl 16 då ni är välkomna med pärmar och datorer för att byta anor och botanisera i Dalslandslitteratur. Vi kommer också att ha några presentationer kring ämnet Dalsland men programmet är bara delvis klart i nuläget.

Den nya Bygdeboken över Valbo-Ryr kommer att finnas till beskådande. Har ni egna böcker från andra socknar i Dalsland så ta gärna med er.

Spelmansmusik från Dalsland (och Bohuslän).


Lördag 28 oktober håller vi öppet i föreningslokalen mellan klockan 10 till 14

Dagens tema digitalisering

Du får tips om hur du digitaliserar gamla foton och andra handlingar på ett enkelt sätt och inte minst hur du skall tänka kring detta.
Johan Ahlén, som har digitaliserat en stor mängd flygfoton, guidar dig
Måndag 20 november kl. 18.30. Ordinarie HÖSTMÖTE och föredrag

med val av funktionärer och beslut om budget samt medlemsavgift år 2018. Efter förhandlingarna får vi höra om
 
Koloristernas Göteborg
   Föredrag av fil dr Björn Fredlund.

Föredragshållaren kommer även att ha med sig exemplar av sin bok om Ivar Arosenius.
 
Anmälan senast fredag 17 november till  föreningens expedition (tfn 031-13 12 26) eller mail  g.r.s@telia.com
Avgift 50:- (för föredrag och kaffe)
Lokal Erik Dahlbergsgatan 36B
Kaffeservering

Lördag 25 november kl. 10 - 16 "släktforskarhack"

Utförligare information kommerÖvrigt om höstprogrammet 25 november 5 och 9 december
månad dag aktivitet
november 25
Släktforskarhack
december 5 Öppet hus för GRS medlemmar med julkänsla.
  9 Christina Claesson visar programmet Disgen 
ANMÄLAN görs i så god tid som möjligt helst till molnformuläret men föreningens expedition telefon 031 – 13 12 26 eller e-post  g.r.s@telia.com går också bra.
Entrén till samlingssalen på Erik Dahlbergsgatan sker genom GRS egen lokal, vilken måste låsas under själva mötet. Kom således i god tid.
Vi har öppet 1 timma före föreningsmötet. Samlingssalen rymmer 40 personer.

Mycket välkomna !

Eventuellt återbud måste anmälas ! 
Arrangemangen kan vara fulltecknade och medlemmar stå på reservlista.