uppdaterad 2017-03-02

Styrelsen 2017

styrelsemedlemmarna kan nås via föreningens e-postadress

befattning namn telefon adress
Ordförande
DNA
Lisbet Rodin 031 - 13 12 26 Hults Sörgårdsväg 13 A
436 45  ASKIM 
Vice ordförande LarsOlof Lööf 070-522 24 91 Erik Dahlbergsgatan 4
411 26 GÖTEBORG
Sekreterare Gunilla Brolund 070-550 14 62 Dahlströmsgatan 30
414 65  GÖTEBORG
Kassör
DNA
Eva von Brömsen 073-310 06 06 Tornvägen 9
438 34  Landvetter
Vice
Kassör
Ewert Arwidsson 072-313 84 15 Eva Rodhes gata 10
411 11 GÖTEBORG
  Inger Clemensson 031 - 20 65 63 Södra Vägen 79
412 54  GÖTEBORG
  Jan Forslund 0346 - 222 45 Ljungby Prästgård 101
311 95 FALKENBERG
Västanbladet Per Clemensson 031 - 20 65 63 Södra Vägen 79
412 54 GÖTEBORG
  Robert Berggren 070-355 00 99 de Geersgatan 16
416 57  Göteborg
  Lars Nyqvist 0303 - 164 56 Trollhättevägen 12
442 49 KUNGÄLV
Suppleanter Ingela Linderå 073-801 92 71 Ärenprisgatan 2 A
416 52  Göteborg
  Johan Ahlén 031-702 53 22 Dockeredsvägen 14
424 91  OLOFSTORP
  Barbro Maijgren 035 - 481 48 Mästarevägen 10
305 72  STENINGE

   

Presentation av styrelsens medlemmar
bild länk till "cv"
Lisbet Rodin ordförande
DNA
LarsOlof Lööf, vice ordförande
Gunilla Brolund  Gunilla Brolund, sekreterare
Eva von Brömsen, kassör
DNA
Ewert Arwidsson, vice kassör

Johan Ahlén

Robert Berggren

Inger Clemensson

Per Clemensson
Västanbladet
Jan Forslund

Ingela Linderå

Lars Nyqvist
webbredaktör