in memoriam  
  Rolf Ekelund  
   
 

27/6 1926 - 5/12 2008

 


Minnesord för Rolf Ekelund


Tack RolfVår ordförande under åren 2000-2004 och vår hedersledamot samt vice ordförande Rolf Ekelund har hastigt avlidit 82 år gammal.

Rolf sörjes närmast av sin broder Björn och sina systrar Margareta, Marianne, Gunilla och Monica med familjer, av Barbro med familj, samt av övrig släkt och vänner inom idrotten, musiken och släktforskningen.Rolf Ekelund var född den 27 juni 1926 på Björketorp i Surteby-Kattunga församling och blev hela sin livstid sin hembygd trogen. Efter utbildning till ingenjör arbetade han vid en rad företag i VästSverige, bl a SAAB, Åkers styckebruk, Suchard i Alingsås. Under 1970- och 1980-talen var han delägare av musikaffären Gitarren vid Skanstorget i Göteborg, där han fick glädje av sin musikalitet och sin fingerfärdighet (vid reparation av instrument). Musikintresset gav han uttryck för inom Visans vänner och Ukuleleklubben och hela hans hem på Kullavik var fyllt av finsnickerier av hans hand. Han var generös med att förse sina vänner med sina produkter. Även inom idrotten hade Rolf goda vänner och han hade i yngre dagar praktiskt utövat flera grenar inom friidrotten.Redan under mitten av 1960-talet mötte jag honom i Landsarkivets forskarsal ivrigt sysselsatt med att lösa släktforskningsgåtor och under kommande årtionden kom vi att samarbeta i en rad projekt. Tillsammans anordnade vi, han som representant för Västra Sveriges Genealogiska Förening och jag som representant för Landsarkivet, en släktforskningsutställning på Göteborgs Historiska Museum i Ostindiska huset i samband med Genealogiska Föreningens 50-årsjubileum 1983-1984. Som kommissarie för utställningen utarbetade Rolf en gedigen katalog Släktforskning en hobby för alla. Rolf visade sig vara en samlande kraft och utställningen lever kvar ännu i mångas minne.

Ännu ett projekt som vi delvis drev tillsammans var dataregistreringen av Marks häradsrätts domböcker. Projektet hade initierats av Lennart Andersson Palm vid Göteborgs Universitets historiska institution och det resulterade så småningom genom insatser av släktforskare i Mark och personal vid Landsarkivet i en person-, ort- och sakregistrering av domböckerna 1601-1750 för Rolfs födelsehärad Mark. Detta arbete slutfördes under 1990-talet och utgör det första mer omfattande registreringsarbete som utfördes på dator vid Landsarkivet.

Rolf nedlade hela sin själ i kontroll av arbetet och förde det med energi till sitt slut.

Motivet till arbetsinsatsen var att genom registrering av domböckerna skulle man kunna ersätta de födelse-, vigsel- och dödböcker samt husförhörslängder för pastoratet som förstörts genom prästgårdens brand 1857. Rolf hade tidigare tillsammans med släktforskarvänner inom Marks härad gått igenom bouppteckningar, mantalslängder mm arkivmaterial och på så sätt åstadkommit en rad kompletterande personlängder som ersättning för de förlorade kyrkböckerna. Längderna kom under benämningen Folk och gårdar att omfatta tiden 1664-1839 och en renskrift av Älvsborgs lösens längder för 1571. En särskild längd utarbetades om Textilhandlarsläkter i Marks härad 1600-1900. Samtligt material finns tillgängligt i Landsarkivets forskarexpedition.Sina släktforskningar har Rolf delvis utgivit i tryck som t ex.
- Släkten Ekelund (1999)
- Linblomman (2005)
En historisk-genealogisk berättelse med verklighetsbakgrund. Om en vävarsläkt i Marks härad i Västergötland under 500 år.
 - Surteby kyrka (1981)


Dessutom har Rolf utarbetat en rad antavlor för sin egen och andras släkter. Antavlorna är mycket välgjorda för hand och kopior av hans formulär finns till salu genom föreningen. Rolf Ekelund var en generös och leende person, gav alltid från sig en positiv känsla, ville alla väl, ställde alltid upp. En av de sista gångerna som jag i slutet av november bad honom om hjälp med en representation för föreningen genom att berätta om sin släktforskning på ett församlingsmöte ordnade han omgående tid för att kunna rycka in. 

En bättre vice ordförande kunde man inte önska sig. Vi är många som inom rörelsen kommer att sakna och sörja Rolf Per Clemensson

Ordförande i GöteborgsRegionens Släktforskare
  Södra Vägen 79, 412 54 Göteborg

Tel: 031-206563 el 0705-206564
 
 
Den som vill hedra Rolfs minne, tänk på GöteborgsRegionens Släktforskare PlusGirot 24 23 85 - 3.
Pengarna avsättes till en fond i Rolfs namn för främjande av släktforskning, t.ex. anordnande av offentliga föreläsningar i aktuellt ämne.