Släktforskningens dagar 2013


Släktforskningens dagar 16 - 17 mars 2013

Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg,
 Arkivgatan 9A
  Årets tema för Släktforskningens dag var: Soldaten i släkten - till fots, till häst, till sjöss. De flesta av oss har soldater i släkten. Ta tillfället och lär dig mer om dina militära förfäder.

Sponsorer: Ancestry, Arkiv Digital, DIS-Väst, Släktdata, Region- och Stadsarkivet Göteborg, GöteborgsRegionens Släktforskare och Göteborgs-Emigranten samt Studieförbundet Vuxenskolan och ancestry.se

Utställarna måste vara mer än nöjda med uppmärksamheten. Museet räknade in 4000 besökande. Det gick naturligtvis ut över monterpersonalen, som hade fullt upp att svara på frågor, demonstrera och bistå med råd och dåd samt även att sälja sina olika alster. Utställarförteckning

Om du klickar på bilden ovan så visas föreläsningarna i Wallenstamsalen. Margareta Söderström hade tyvärr anmält förhinder pga. sjukdom. Hennes tid fylldes förtjänstfullt och roande ut av Johan Ahlén (Flygfotohistoria), som berättade hur han något motvilligt drogs in i verksamheten. Totalt 750 personer bevistade de olika föreläsningarna
 
Vimmel  Montrarna var uppställda i två parallella korridorer med diskar på båda sidor om gången så det var inte mycket plats för var och en i Stadsmuseets entrévåning en trappa ner.
Ingela i GRS monter Ingela 
Majvor Majvor på plats i GRS monter
Anita, Ulf och Majvor i GRS monter som visar på publiktrycket. GRS monter var placerad alldeles till höger när man kommit ner för trappen. Anita & Ulf
Ewert Ewert satt i Göteborgs-Emigrantens monter