Släktforskningens dagar 17 - 18 mars 2012

  Mycket folk, trängsel (och ovan fotograf) förklarar delvis de dåliga bilderna.

Utställarna måste vara mer än nöjda med uppmärksamheten. Museet räknade in 4000 besökande. Det gick naturligtvis ut över monterpersonalen, som hade fullt upp att svara på frågor, demonstrera och bistå med råd och dåd samt även att sälja sina olika alster. Utställarförteckning

Om du klickar på bilden ovan så visas föreläsningarna i Wallenstamsalen. Margareta Söderström hade tyvärr anmält förhinder pga. sjukdom. Hennes tid fylldes förtjänstfullt och roande ut av Johan Ahlén (Flygfotohistoria), som berättade hur han något motvilligt drogs in i verksamheten. Totalt 750 personer bevistade de olika föreläsningarna
 
Vimmel Montrarna var uppställda i två parallella korridorer med diskar på båda sidor om gången så det var inte mycket plats för var och en i Stadsmuseets entrévåning en trappa ner.
Ingela i GRS monter Ingela
Majvor Majvor på plats i GRS monter
Anita, Ulf och Majvor i GRS monter som visar på publiktrycket. GRS monter var placerad alldeles till höger när man kommit ner för trappen. Anita & Ulf
Ewert Ewert satt i Göteborgs-Emigrantens monter