Lerum den 2 juni 2007

 

Med Lilly Setterdahl bland svenskar i Moline, Illinois

1847 – 2002

Referat från möte med GRS den 1 juni 2007.

Av Per Liljeström.

 

 

Återigen har vi fått tillbringa några timmar tillsammans med Lilly Setterdahl. Denna gång har hon dels tagit med en presentation av svenskarna och deras livsvilkor i Moline och dels en intervju, som hennes framlidne make Lennart Setterdahl gjorde 1980.Lilly Setterdahl

Lilly Setterdahl inleder med en presentation av svenskarna i Moline med hjälp av dator och programmet Power Point. Det är många personer, gator, fabriker och institutioner som visas på bild och tidningsklipp. Till detta ger Lilly en trevlig och livfull information. Många av svenskarna fick betydande positioner i Moline.

Varför Moline?

- Varför Moline, frågar Lilly Setterdahl oss, men börjar själv formulera svaret. Från början hade en fabrik – John Deeres Plogfabrik – en speciell dragningskraft. Där arbetade många svenska smeder och andra yrkesmän. En av dessa svenskar, Anders Friberg, startade 1865 tillsammans med en kompanjon Moline Plow Company. Företaget stämdes av John Deere för namnstöld, men Deere förlorade målet, då han inte tagit patent på namnet. Friberg hade arbetat hos Deere sedan 1851.

Lilly S. har valt att gruppera de olika insatser, som svensakar har gjort i Moline, och det är först i början av 1990-talet som hon förstår hur stor betydelse svenskarna haft för Molines utveckling. Därmed börjar hon forska kring detta.

När det gäller företag av olika slag slutar hon när hon kommit fram till 400. Det blir helt enkelt för många att hålla reda på. I sin bok Swedes in Moline, Illinois, 1847 – 2002 har hon delat upp företeelserna i olika grupper. Som redan nämnts är företagarna en mycket stor grupp, men därtill kommer svenskar på offentliga poster, föreningar av större eller mindre betydelse, svensk-amerikanska tidningar samt kyrkor grundlagda av svenskar.

Många källor har Lilly Setterdahl använt och även redovisat, bl.a. många brev till hemlandet samt nedtecknade berättelser som finns bevarade på olika håll i Moline och andra ställen. Av personer med svensk bakgrund har Lilly intervjuat 104 för boken, varav 44 var födda i Sverige och 45 i Illinois.

Flera av Molines borgmästare har svensk härstamning men fyra av dem är dessutom födda ’i det gamla landet’. Den förste av dessa är Gustaf Swensson, född 1842 i Västergötland (R-län). Via arbeten i Alingsås och Göteborg (American Emigrant Company) kom han till New York den 3 oktober 1871. Han valdes med stor majoritet till borgmästare i Moline 1895.

Intervju med Elsa Lanzén

År 1980 intervjuade Lennart Setterdahl Elsa Lanzén från Moline. En tredjedel av denna intervju (totalt 120 minuter) får vi lyssna till under den andra avdelningen av programmet.

Elsa Lanzén, (f. 1900) hade börjat arbeta redan som 7-åring med bl.a. barnpassning på ett större gods i Värmland. Där gällde det att veta sin plats. Hon skulle titulera barnen, som hon passade, med herr och fröken. Barnen var flera år yngre än Elsa!

Vid 15 års ålder fick Elsa arbete i Norge, och det var mycket bättre. Redan 1920 emigrerade hon till USA, och hon var då i 20-årsåldern. I USA gifte hon sig med Georg Lanzén född 1895 i Everöd i Skåne (L-län). De fick två söner.

Detta är en mycket trevlig intervju, där Elsa Lanzén talar en obruten svenska trots 60 år i USA.

Strålande program

Kanske var tidpunkten för denna träff inte den bästa, men man måste ta chansen när tillfälle bjuds, även om det är en fredageftermiddag i studentexamenstider. Vi som var där (nästan 20 personer) fick ’i alla fall valuta för pengarna’.

I tre timmar fick vi njuta av Lilly Setterdahls förmåga att engagera samt att höra Elsa Lanzéns berättarförmåga framlockad av Lennart Setterdahl.


First Lutheran Church Moline, Illinois

First Lutheran Church Moline, Illinois

 Församlingen bildades 1850 av Pastor L. P. Esbjörn och är den äldsta lutherska församlingen i Moline och en av de äldsta i Nordamerika grundade av Augustanasynoden. Mellan 1850 och 1936 räknade den bland sina medlemmar 4.500 svenska emigranter. Redan 1851 uppförde man en träkyrka på samma plats som den nuvarande, vilken invigdes 1878. 

(Bild från Lilly Setterdahl)