Nyförvärv

Augusti 2007: Kulturhistoriskt lexikon    (1982)    21 band + register
från vikingatid till reformationstid