Föreningslokalen

GRS lokaler är belägna på Erik Dahlbergsgatan 36 B, 411 26 Göteborg. De ligger i markplanet med skyltfönster och entré direkt från gatan. 

Med spårvagn åker man till Vasaplatsen och gör en kort promenad på Vasagatan och uppför Erik Dahlbergsgatan. Alternativt åker man till Kapellplatsen för att sedan gå över själva platsen och nedför Erik Dahlbergsgatan.

Flexlinjen (saxat från Västanbladet nr 3 2010) Ett annat alternativ för att nå föreningslokalen är med Flexlinjen, som har mötesplats nr 736 alldeles intill i hörnet vid Föreningsgatan 32.

Bilparkering kan ske på gatan eller i parkeringshus vid övre ändan av Karl Gustafsgatan. Därifrån går man på några få minuter. På kvällstid, då det brukar vara svårt att få plats på gatan, kan närliggande skolgårdar användas. För avgifter se tabell nedan.

GRS har tre rum mot gatan. Dessa inrymmer bl a biblioteket med sina omkr 4 000 böcker och ett stort antal tidningar från andra släktforskarföreningar, vilka står till förfogande för medlemmarna. Hemlån av ej referenslitteratur får göras av person som varit medlem i minst 1 år. Låneregler finns anslagna i biblioteket.

Sedan våren 2009 har GRS även hyrt ett rum i källarkorridoren, det s k Annexet. Där har vi ytterligare plats för arkivalier, mindre frekventa böcker, förråd, arbetsrum mm.

GRS har datorer uppkopplade mot internet. De kan användas för sökningar i webbaserade databaser samt föreningens cd- och dvd-skivor. Möjligheterna beskrivs mer i detalj under rubriken GRS datorer. Bokbeståndet är sökbart via eget datorbaserat register.

GRS disponerar även en samlingssal för omkring 40 personer i anslutning till lokalerna. Under föredrag och möten användes den ordinarie entrén, som då måste låsas under själva mötet. Kom därför i god tid! Vi har öppet 1 timma före angiven tid för mötet, då man även kan bekanta sig med biblioteket mm.


Timkostnad för parkering i närområdet

gatuparkering

garage

Karl Gustafsgatans övre ända
Engelbrektsskolan

(skolgård)
Schillerska gymnasiet

(skolgård)
        7 - 17 endast tillstånd 7 - 16 endast tillstånd

8 - 18
(8 - 15)

20 kr 8 - 20
(8 - 15)
17 kr

17 - 22

10 kr

16 - 22

15 kr
övrig tid 2 kr övrig tid 4 kr övrig tid

2 kr

övrig tid

2 kr

(uppgifterna var aktuella 1 januari 2013)

 

uppdaterad 2013-02-07