grs_logo_3_0275.jpg

Den 15 mars 2007 gjorde webbredaktören ett tillslag på Erik Dahlbergsgatan 36 B och fann följande...

pict2414001.jpg

KLIPPBORDET

...normalt inte så här öde. Det berodde på att alla fem damerna var kommenderade till gruppfoto...

pict2413001.jpg

Här nedan följer en liten redogörelse vad som var på gång just denna torsdag med Långströmska klipparkivet.

pict2419001.jpg
Sonja

Arbetar med
C Johansson
K Johansson
+ namn på Ja exkl. Jakobsson
Bokstav J.

Klistrar Jacobsson med alla förnamn på ark till album, som i sin tur skall skannas av Landsarkivet (i Göteborg).

pict2420002.jpg
Torborg

Klistrar och sorterar Johansson ur Långströmska klipparkivet.

pict2416002.jpg
Karin G

pict2415001.jpg
Aina

Vi arbetar just nu med bokstaven J. Jag har Je, Ji, Ju, Jy, och på min lott. Idag klistrar jag Jung, Jungbeck, Ljungblom osv.