uppdaterad 2017-09-15

Göteborgsforskning

 Förteckning över var Göteborgsarkiven finns  (obs delvis gammal information)inlagd 2014-09-23
uppdaterad 2014-12-08

Mitt liv i Göteborg
Stadens 400-årsjubileum närmar sig. Vi vill gärna ha din medverkan Skriv din berättelse. Skicka den till föreningens brevlåda g.r.s@telia.com för sammanställning med andra medlemmars berättelser! Tack för din medverkan!

Välj de ämnen du vill berätta om och skriv fritt, framför allt SKRIV! Har du svårt att strukturera ditt material eller komma igång finns några förslag till ämnen och teman nedan.

Materialet kommer att ingå i det projekt som Institutet för språk och folkminnen har inför jubileet.

Hemma
Beskriv livet i Göteborg genom att skildra ditt vardagsliv hemma. Berätta om boende, försörjning, mat och kläder, men också om förändringarna över tid, identitet, tankar och känslor.

Samhället och tidsandan
Berätta om dina upplevelser av samhället och tidsandan. Beskriv arbetsliv, näringsliv och olika samhällsfunktioner i Göteborg utifrån dina egna erfarenheter. Berätta om de viktigaste förändringarna och hur de har påverkat ditt liv.

Händelser
Berätta om speciella händelser med Göteborgsanknytning.

Fritid
Berätta om livet i Göteborg med fokus på din lediga tid, sysselsättning, upplevelser, tankar och känslor. Beskriv fritidsintressen, nöjesliv och avkoppling. Berätta också om högtider och årsfester, om kontinuitet och förändring.

Platser och miljöer
Berätta om platser och miljöer i Göteborg, som du själv har någon anknytning till. Beskriv upplevelser av staden och möten mellan mäniskor.

Stadens namn och namn i staden
Berätta om namn och smeknamn (officiella och inofficiella namn) på platser, byggnader och annat i Göteborg, stort som smått. Beskriv var de ligger (låg). Försök förklara varför de kallas så, vad namnet syftar på och om möjligt hur det är bildat. Reflektera gärna över namn och namngivning.

Från mun till mun
Berätta och berätta om anekdoter, vitsar och liknande med anknytning till Göteborg. Beskriv gärna de företeelser de syftar på. Vi efterlyser också ord och uttryck, som du förknippar med göteborgsdialekt. Förklara gärna vad de betyder.

inlagd 2007-12-29

Kartor

Göteborg inom vallarna

år 1807, 1872 och 1945

sammanställda av Joel Holger och införda i Västanbladet åren 2004-2006

Östra Nordstaden nr 3 2004
Västra Nordstaden nr 2 2005
Inom Vallgraven - öster nr 2 2005
Inom Vallgraven - centrum nr 4 2005
Inom Vallgraven - väster nr 1 2006


inlagd 2008-01-12
uppdaterad 2017-09-15
Att släktforska i Göteborg
av Per Clemensson

Följande avsnitt är utdrag från G R S medlemstidning Västanbladet.
Del 1.  Göteborgs indelning. Tryck. nr 4 2006
Del 2. Kyrkobokföringen i Göteborg. nr 1 2007
Del 3. Göteborgsförsamlingarnas arkiv. nr 2 2007
Obs! Komplettering till del 3 nr 2 2008  
Del 4. Begravda i Göteborg. nr 3 2007  
Del 5. Olga Dahls göteborgstomter nr 4 2007  
Del 6. Göteborgs domstolar nr 1 2008
Del 7. Landsarkivets expeditionslokaler
speglar situationen 2008, numer i
nya lokaler
nr 2 2008
Del 8. Personlängder för Göteborg nr 1 2009
Del 9. Enskilda arkiv
(på Landsarkivet i Göteborg)
nr 1 2010

inlagd 2008-11-01
uppdaterad 2014-03-09

Göteborgs adresskalendrar 1850 - 1899 på Internet

Nu finns 37 stycken adress- och industrikalendrar för Göteborg mellan åren 1850-1899 tillgängliga att ladda ner gratis på Göteborg stads hemsida.

Kalenderböckerna finns sedan gammalt på Landsarkivet i Forskarsalen, men nu kan man läsa t o m 1899 på Internet. Kalendrarna är fritextsökbara. För åren därefter t.o.m. 1947 gäller fortfarande böckerna. 

Kalendrarna på Internet är ett bra supplement till olika äldre göteborgskartor (vilka även finns på sajten) då de har mycket olika typer av information, t ex göteborgarnas namn och adresser samt näringsidkares annonser och adresser. Varje kalender innehåller också olika kuriosa om Göteborg, såsom hur mycket det t ex kostade att åka droska i slutet av 1800-talet. 

Klicka här för att komma till adresskalendrarna.

För åren 1941 t.o.m. 1996 finns på Landsarkivet även Blå boken med liknande innehåll.


inlagd 2008-11-01
uppdaterad 2017-02-06

Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Historiska stadskartor på Internet

Stadsbyggnadskontoret har börjat digitalisera kartor från äldre tiders Göteborg. De görs efter hand tillgängliga och går att ladda mer från hemsidan.

Materialet är komprimerat för att bli hanterbart via internet. På sidan finns anvisning hur man laddar ner visningsprogrammet.

Klicka här för att komma till de historiska kartorna.


inlagd 2009-03-10
uppdaterad 2013-12-15

Papyrusarkivet - en guldgruva för släktforskare

30 000 namn med anhöriga och allt på 6 000 inskannade bilder från Papyrus pappersbruk. Det materialet botaniserar nu några före detta anställda i. De äldsta bilderna är från 1897. Arbetet är ännu inte tillgängligt på Internet.

Mölndals museums hemsida med foton och bilder från staden finns på http://minnen.molndal.se. Titta under fliken Fotografier.


inlagd 2009-05-24
uppdaterad 2014-03-09

Taxeringslängden år 1715 för Göteborg

Bearbetad av Rolf Berlin

För att få ett mer jämlikt uttag av skatt mellan stånden införde Karl XII en förmögenhetsskatt.

Taxeringslängden finns dels i "internetformat", dels i en mer omfattande pdf-version.


inlagd 2009-06-20
uppdaterad 2014-03-09

Länkar till gamla Göteborg

Fyra intressanta sidor. Motsvarande finns säkert för andra stadsdelar men det är dessa jag fått tips om. / webbredaktören

Foton över nya och gamla Lindholmen Göteborg (från Youtube)
 

inlagd 2010-08-19

Länk till avhandling om finländare i Göteborg av Harri Blomberg

(tips från Margareta Danielsson)
 Fragment av ett finländskt Göteborg

 

Borgarlängderna i Nya Lödöse (1509-1605)

Under hösten 2013 arrangerade Landsarkivet i Göteborg tillsammans med GöteborgsRegionens Släktforskare en föreläsningsserie. Den 5e december snappade Ewert Arwidsson upp dessa länkar från ett föredrag av Raimond Veenstra (historiker).

Dokumenten har flyttats och informationen utökats. Klicka på Vidare till artiklarna. Den nya adressen lades in här 2016-05-07.

 

Staden Nya Lödöse - staden under Gamlestaden