Forska med G R S datorer - på Erik Dahlbergsgatan

uppdaterad 2013-03-26

Föreningen har nu tre datorer uppkopplade mot internet, vilka kostnadsfritt kan användas av medlemmarna för sökning i webbaserade databaser samt också föreningens cd- och dvd-skivor enligt nedan. Bibliotekets böcker mm är därtill sökbara på en egen dator.

Ring gärna expeditionen först och boka tid - telefon 031-13 12 26. Vid köbildning max 2 timmar per person.


Abonnerade databaser på internet

 • Genline
 • AD OnLine
 • SVAR
 • Ancestry

cd / dvd — register

 • 41 Handskrifter
 • Begravda i Sverige
 • EMIBAS 2005
 • Emigranten Populär 2006
 • Gamla stan, Stockholm

 

 • Gamla stan under 750 år, Stockholm
 • Genealogisk Ungdom 1977-1981
 • Göteborg Gustavi Domkyrka, kyrkobok 1669-71
 • Göteborgs Industrikalender 1850-1899
 • Historiska stadskartor

 

 • Häradsekonomiska kartor
 • Klara församling, Stockholm
 • Kullgrens stamträd
 • Kungsholmen, Stockholm
 • Kyrkobokshistorik
 • Skånska dragoner, husarer och infanterister
 • Släkthistoriskt Forum 1982-2006
 • Släkt och Hävd, register 1950-1999
 • Smeder i Värmland och Dalsland
 • Surteby-Kattunga pastorat 1842-1920

 

 • Svenska Gods och Gårdar
 • Svenska ortnamn
 • Svenskt Biografiskt Lexikon: A-Rettig
 • Sveriges befolkning  1890  1900  1970  1980
 • Sveriges dödbok 5, 1901-2009

 

 • Söderskivan, Södermalm, Stockholm
 • Öckerö socken 1895-1939uppdaterad 2013-03-26