GöteborgsRegionens Släktforskare
  100 ÅR  
GRS logga Föreningens rötter
1913 bildades Personhistoriska föreningen Äldre Göteborgssläkter.

1948 införlivades föreningen i Västra Sveriges Genealogiska Förening, som bildats två år tidigare och som år

2000 ändrade namnet till GöteborgsRegionens Släktforskare.

De ca 60 gästerna möttes i Landsarkivets foajé av Artillerisextetten i tidsenliga uniformer, under ledning av Åke Edefors.
sextett_head 
Vi fick lyssna på musik av ...    
sextett_left ... Giuseppe Verdi, Henry Purcell, Joseph Czapek, Wilhelm Peterson-Berger och anonyma tonsättare ... sextett_right
  mingel_1 ... medan chips och läsk serverades samt böcker och skivor såldes.
  Därefter var det högtidstal i Hörsalen av Bo Ralph, akademiledamot, språkforskare och professor i nordiska språk. Göteborg, göteborgare, göteborgskast” var titeln. Vi fick inblick i uttalet av göteborgskan från olika stadsdelar, jämfört med rikssvenska, tyska och norska, betoningar och uttryck. Att göteborgskan är ett fattigt språk stämmer således ej!
Ordförande Per Clemensson tog därefter över och berättade om föreningens historia från 1913 och framåt samt lämnade över blommor till Christina Dickson som representant för en av de släkter som deltog i bildandet av Personhistoriska föreningen 1913 samt till Malin Juvas på GLA för hennes tjänster. Föreningens nestor Lejf Påhlsson presenterades.  
landsarkivarien Landsarkivarie Ulf Andersson fortsatte genom att berätta om att han mottagit en husförhörslängd från 1700-talet, från Warola av en privatperson. Boken lades upp på en kudde till allmänt beskådande. Det visade sig att Ulf var släkt med personen som skrivit i boken. Dessutom hade boken varit på väg att kastas flera gånger.....
Gåvor överlämnades till GRS från Hallands släktforskarförening genom Inger Gärdfors och DIS-VÄST genom Jonny Holm, Släktdata genom Björn Jönsson och från Västgöta släktforskare genom Inger Drottz.  
  Därefter gick alla gästerna ut till restaurang Le Croissant där mycket god och diger buffé väntade.